Мисия

Мисията на Фондация „Либерална интеграция“  е да промотира и утвърждава основните ценности на съвременния либерализъм като свобода, отговорност, толерантност, социална справедливост и равенство във възможностите за реализация.

Целта на Фондацията е подпомагане на интеграцията на малцинствата, включително малцинствата на етническа основа. Повишаване нивото на информираносст и образованост на гражданите и обществото по отношение идеите и ценностите на съвременния либерализъм. Утвърждаване на обществени механизми  за реализиране на съвременните либерални ценности и осъществяване на либералната интеграция на малцинствените общности.

galab