Дейност

April 15, 2019

Фондация „Либерална интеграция“ издаде книга „Идентичност и интеграция“

Фондация „Либерална интеграция“ съвместно с Движение за права и свободи издаде книга „Идентичност и интеграция“ с автор Самуел Леви. Книгата поставя редица въпроси и дава необичайни отговори и коментари, които са част от продължаващия дебат за бъдещето на обединена Европа: Самата същност на идентичността налага ли разграничение  от другите? Външната идентичност изисква ли процес на […]

Актуално, Дейност
November 16, 2018

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ ЛИБЕРАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЛИБЕРАЛНА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА

На 14-15 октомври 2018г. в Брюксел, Белгия се проведе обучителен семинар „Либерална Комуникационна Мрежа“. Чрез тази мрежа от професионалисти в сферата на комуникациите на едно място се срещнаха експерти, които обмениха добри практики и представиха различни проекти, които по-най добър начин да координират либералното послание на членовете на ЕЛФ в периода до 2019г. Г-жа Глория-Никол […]

Актуално, Дейност
October 30, 2017

Д-р Невена Граматикова е лектор в образователния център на теккето „Шахкулу Султан“ в Истанбул (28-29 октомври 2017 г.)

Втора поредна учебна година в комплекса на теккето „Шахкулу Султан“ в Истанбул, който действа като религиозно-култов, социален и културно-образователен център с подкрепата на фондация „Шахкулу Султан“ (Şahkulu Sultan Vakfı), се провежда Алевийска академия (Şahkulu Alevi Akademisi). Тя включва лекционен курс по проблематиката, свързана с историята, религиозната традиция, култовата практика, култовата мрежа, литературата и съвременните аспекти […]

Актуално, Дейност
October 22, 2017

Д-р Невена Граматикова, изследовател във фондация „Либерална интеграция“ участва в Трети международен симпозиум, посветен на Юнус Емре

На 19-21 октомври 2017 година в град Маниса (Турция) се състоя научен симпозиум, посветен на великия турски поет-мистик Юнус Емре. Симпозиумът е трети поред от инициативата за почитането на Юнус Емре в рамките на културната програма на община Маниса, превърнала се вече в ежегодна традиция. Проявите в рамките на инициативата „Дните на Юнус Емре“ (16-21 […]

Актуално, Дейност
October 20, 2017

Възможностите за изучаване на майчин език и проблемите на малцинствата

В периода 17-18 октомври Фондация „Либерална Интеграция“ бе домакин на международен проект за проучване проблемите на малцинствата и майчиният език. Финландската Фондация “Магма” – член на „Европейския либерален форум ” е на посещение в България по покана на фондация „Либерална интеграция” за съвместно сътрудничество относно проучване  проблемите на малцинствените групи. На 17-ти октомври представителите на […]

Актуално, Дейност
July 10, 2017

Участия в конференции, симпозиуми и семинари на Н. Граматикова (период 1991-2017)

I. Участия в конференции в периода 1991-2011 година   Участие в научна конференция „Представата за „другия“ на Балканите“, проведена през лятото на 1992 година от Института по Балканистика към БАН в сътрудничество със СУ „Св. Кл. Охридски“, НБКМ и други институти на БАН (в София). Изнесеният доклад е на тема „Ортодоксални мюсюлмани и християни през погледа […]

Дейност
July 10, 2017

Невена Йосифова Граматикова – Автобиография

Невена Граматикова е родена  на 29.07.1966 г. в с. Севар, Разград. Завършва „История“ в СУ „Св. Климент Охридски. Специализацията й е на тема „България и Балканите в периода ХV-ХIХ в.” През 1991 г. печели редовна аспирантура към Института по Балканистика към БАН – София, секция “История на балканските народи през ХV-ХIХ век”. До юли 1997 […]

Дейност