Актуално

November 16, 2018

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ ЛИБЕРАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЛИБЕРАЛНА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА

На 14-15 октомври 2018г. в Брюксел, Белгия се проведе обучителен семинар „Либерална Комуникационна Мрежа“. Чрез тази мрежа от професионалисти в сферата на комуникациите на едно място се срещнаха експерти, които обмениха добри практики и представиха различни проекти, които по-най добър начин да координират либералното послание на членовете на ЕЛФ в периода до 2019г.

Г-жа Глория-Никол Найденова, представител на Фондация „Либерална интеграция“, взе активно участие в интерактивната част на семинара. „Хоризонтите които се откриват са много широки, тъй като ЕЛФ дава възможност всички организации, които са нейни членове да работят заедно и да са в постоянно взаимодействие.“, сподели тя.

Актуално, Дейност