България и новият световен ред

Автор: Ахмед Доган, Редактор: Самуел Леви

 Цялото издание в  PDF формат: България и новият световен ред