Поглед 2020 – Либерализъм и глобализация

книжка 38, София, 2003 г.

 Цялото издание в  PDF формат: Поглед 2020