Проблемите на малцинствата в България

книжка 27, София, 2001 г.

 Цялото издание в  PDF формат: Проблемите на малцинствата в България