Неортодоксалният ислям в българските земи

Представяме на вашето внимание едно от малкото изчерпателни изследвания на алевийско-бекташийската общност и изповядваната в нея форма на исляма у нас, написана от български автор. Книгата представлява задълбочено изследване на произхода на неортодоксалния ислям, неговото разпространение в българските земи и култовите обекти, свързани с него, според вилайетнаметата на Демир баба и Отман баба.

Оставайки верни на мисията си, считаме че подобни изследвания са необходими в България, за да можем самите ние да разберем културата на населението в нашите земи.

Разбирането на културата, в днешно време е необходимо като обръщане както към себе си, така и към другия. Свидетели сме на междуетнически конфликти, породени от подценяването или неразбирането на вековни процеси. А нашата държава, макар и малка, събира множество различни етноси, които също е необходимо да бъдат разбрани в съвременното им битуване като днешна проява на процеси на натрупване на култури, процеси на асимилиране, на капсулиране, съхранение и взаимодействие.

Днес в общественото пространство намират място множество дебати, свързани с културата и културната политика, които, обаче, показват само една страна на културното поведение – в неговия краен продукт, било то кино, театър, визуални изкуства или дизайн. Те не показват реалните процеси на изграждане, създаване и трансформиране на формите на изказ в техния континуитет, които често дори в нашето съвременно общество водят до неосмислени, блуждаещи произведения, които не могат да устоят във времето и не могат да представят стойности без етикета на модерното. Защото в загубата на нишката на културната приемственост стои загубата на идентичността, а оттам и хаосът в съвременната личност и общество.

Надяваме се, че с настоящата книга ще допринесем за това читателите да опознаят една сравнително неголяма общност в България, която следва потока на живота, едновременно запазвайки традициите си и адаптирайки се към настоящето.

Авторката прави един сериозен опит да отговори на все още спорни в научните среди въпроси, свързани с алианите, а именно какви са техните исторически корени, каква е съдбата им и какви са измеренията на историческата и културната им памет в съвременността.