Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.)

Документи!

В тази книга се разказва за един кратък, но изпълнен със събития период от съвременната история на България. Събития, опръскани с кръв и променили живота на много хора. Героите на тази книга са наши съвременници. Някои от тях са познати, други – не. За някои са писани стотици страници истини, полуистини и лъжи, за други никой не е писал, няма и да напише. Защото тези, вторите, ще останат само в сърцата на близките си.

В тази книга се разказва за човешкото достойнство и за правото на всеки човек, бил той и най-обикновеният, да има своето собствено и свято за него име.
Прочетете тази книга, прочетете я и на децата си! И дано нищо от това, за което пише в нея, никога повече да не се случва!

“ В сборника са поместени 85 документа. Преобладаващата част са оригинални ежедневни и седмични справки и информации за оперативната обстановка в областите, където живее компактна маса от турската общност. Или както се сочи в документите, за настроението и поведението на „лицата с възстановени имена“.

Основният стремеж е да се посочат възможно най-голям обем факти за протеклите събития, процеси и явления сред турското национално малцинство в периода от 1 януари 1989 г. до 10 юни 1989 г. Само няколко документа са извън споменатия хронологичен обхват, но са цитирани, защото са пряко свързани с темата.

Документите се оповестяват в тяхната хронологична последователност и цялост. Превес се дава на тези от тях, които допринасят най-съществено за разкриване на обективната истина по спорните въпроси. Почти всички документи се публикуват за първи път. Незначителна част се обнародват повторно, защото са ключови за изясняване на проблематиката.

Сборникът е съставен от документи, съхранявани в Архива на Министерството на вътрешните работи на Република България и Централния държавен архив…“
Ст.н.с. д-р Веселин Ангелов (из предговора към книгата)

Любителите на историческото четиво познават Веселин Ангелов най-вече от научното му творчество – статии, студии, няколко монографии и документални сборници. Безспорно негово постижение са „Имотите на Кобургите“ „Хроника на едно национално предателство“, „Македонската кървава Коледа“, „Вик в съня“, „Третата национална катастрофа“, „Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944-1952)“, „Отличен българин с името Герасим“, „Да се запази за вечни времена“, „Премълчани истини“…
Веселин Ангелов работи в Благоевградския музей. Той има много сериозни проучвания в архивните документи, касаещи новата българска история. Той е чест, обичан и много авторитетен гост на популярното предаване на телевизия „Евроком България“ „Сите българи заедно“, което се радва на огромен интерес както в България, така и навсякъде по света, където живеят българи.