Актуално

June 30, 2017

Младежко ДПС организира Лятна академия за либерални политики

Между 20 и 22 юли 2017 г. в гр. Луковит Младежко ДПС ще проведе Лятна академия за либерални политики, кяото ще бъде осъществена в рамките на непрекъснат обучителен процес. Обучението ще комбинира лекционен с дискусионен и интерактивен формат на работа.

Oбучението ще включва съдържателна част, включваща презентации, комбинирани с дискусия и формат на дебатиране на поставените теми, както и процесна част, включваща интерактивни упражнения с кратки коментари, с цел обучаемите да бъдат тренирани по посока придобиване на практически умения за правене на реална политика. Обучаемите ще работят разделени в малки групи, заедно с експерт-обучител, който ще води интерактивната част. Част от заниманията ще бъдат и в голяма група (пленарна сесия) с цел обмяна на опита и наученото между самите малки групи.

Лятната академия за либерални политики цели подобряване на политическата култура и управленски умения, и въвеждане на принципите на либерализма в група млади хора, членове и симпатизанти на ДПС, чрез провеждане на Лятната академия за либерални политики.

Основна цел на академията е да се изгради общност от млади хора, които да познават базовите принципи на демократичната политика и развият мотивация и умения за ангажирано включване в политическия процес в България.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят на следния линк:

http://database.mdps.bg/view.php?id=12387

Актуално

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *