Искра Михайлова

Искра Михайлова е родена на  07.09.1957 г. в София. През 1980г. завършва Държавен  Университет за Култура и Изкуство в Санкт Петербург. Има следдипломни професионални квалификации в САЩ и Германия.

От 1980г. до 1996г.  е научен сътрудник в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

От 1996г. до 1997г. е главен експерт в Министерство на културата .

От 1998г. до 2001г.  е главен експерт – програми „Еразъм“ и „Минерва“ в Национална агенция „Сократ“ .

От 2001г. до 2005г. е съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

От 2005г. до 2009г.  е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

През 2009г. е избрана за народен представител в 41-то Народно събрание от Движение за права и свободи.

От 2013г. до 2014г. е Министър на околната среда и водите.

От 2014г. е член на Европейския парламент, Алианс на демократите и либералите за Европа (ALDE). Председател на комисията по регионално развитие (REGI), член на Съвет на председателите на комисии (CPCO).

Била е член на управителния съвет на Фонд за органите на местно самоуправление в България (Фонд „Флаг“), член на управителния съвет на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, изпълнителен директор на Сдружение „Толерантност“.