Актуално

November 23, 2018

Заедно за “Свободата на словото в страните от Балканите”

На 16-18 ноември в  Солун, Гърция се проведе семинар  на тема “Свободата на словото в страните от Балканите”, организиран от Young Liberals Greece съвместно с Фондация Науман „За свободата“. 

По време на семинара, на дневен ред се поставиха темите за степента на свободата на изразяване както в балканските, така и в западно- европейските страни.  Дискутирани бяха също и актуални теми като трудностите пред страните-членки, както и съдбата на ЕС. 

Елиф Халиибрямова и Бурчин Ахмедова представиха фондация „Либерална интеграция“ на форума. Участничките се включиха активно в дискусиите и представиха презентация за степента на свободата на словото в България. 

В семинара участваха 20 млади либерали от 6 държави (България, Гърция, Сърбия, Турция, Хърватия, Азербайджан ). Участниците съвместно изготвиха доклад за препятствията пред свободата на изразяването и предложиха свои идеи за преодоляването им, което бе успешен завършек на мероприятието.

“За нас беше удоволствие да обменим опит и да генерираме нови идеи заедно с колегите либерали от останалите държави”,  споделиха  Елиф и Бурчин.

Актуално